Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад.

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Благоустрій міст, сіл, селищ

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Інші видатки на соціальний захист населення

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад.

Надання пільг з оплати послуг зв'язку , інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Оздоровлення та відпочинок дітей

Організація та проведення громадських робіт

Інші заклади та заходи

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

                                                                                                      2019 р.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпеченя діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Організація та проведення громадських робіт

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміромекономічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

                                                                                                     2020 р.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Організація благоустрою населених пунктів

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Організація та проведення громадських робіт

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів